Nike Chomp Ollie Tour

06.21.13 – Templeton Elliott

Nike SB in Europe went on the Chomp Ollie Tour to spread the word about Eric Koston’s new shoe, The Koston Two.